محصولات اداری
محصولات اداری كارا ، شرح مشخصات فنی (M.D.F + HPL )

الف ـ میز اداری :

1 – صفحــــه : ازجنــس M.D.F بـه ضخــامـت mm 25 بـاروكــش HPL به ضخامت mm9/0 POST FORMING بــه صــورت دو لب گرد تولید میگردد .
ضخامتهای ساده با استفاده از نوار ABS كه با دستگاه لب چسبان كه با استفاده از چســب جامد واترپروف كه 200 درجه سانتیگراد حرارت می بیند ، پوشش میگردد .
در قسمت زیر صفحات از فرمیكا استفاده میگردد . كلیــه محــل اتصــال پایه ها به صفحه توسط دستگاه CNC سـوراخ كـاری گردیده و رول پلاكهای مخصـوص جهت اتصـال در آن قرار میگیرد .

2 – پــایـــه : از جنـس ورق فـولادی به ضخـامت mm 5/2 میباشــد پایه ها به صورت قایقی كه با پایه رگلاژ جهت تـراز نمـودن سطح میز طراحـی گردیده اند و ستونهـا از ورق فولادی به ضخامت mm 5/1 بوده و كلیه اتصـالات به صـورت پیچ و مهـره ای میباشـد . جهـت اطمینـان از استحــكام بالاتر مهره های مخصوص به پایه پرچ گردیده اند .

3 – كشوئی پایه : حد فاصل دو پایه میـز از یك جفت كشوئـی ساخته شـده از ورق فولادی میباشـد كه به استقامت پایه ها و صفحـه كمك میكند . در این حالت محــل عبـور سیـم از داخـل پایـه به كشوئی پایه پیش بینی شده است .
كلیه پایه و كشوئی ها بوسیله رنگ با روش الكترواستاتیك پوشش داده میشود .

4 – كتیبه میـز : كتیبه جلوئـــی میز از جنس M.D.F به ضخـامت mm 16 بـا روكش HPL میباشد . كتیبــه مـذكور میتواند از جنسM.D.F با روكش P.V.Cباشد كه امكان حك نمودن آرم نیز مقـدور میباشد .


ب – واسط بین صفحات میز ( جزیره ) :

جزیره ها با روكش P.V.C از جنس M.D.F به ضخامت mm 25 بوده كه روكش یكپارچه و به صورت لب گرد تولید میگردد .
جـزیره هـا با زاویـه مختلـف 45 ، 60 ، 90 ، 180 ، 360 درجه و اشكال مریع 80 ، مسـتطیل ، مثلث و ….. تولید میگردند كه قابلیت هرگونه حركت در چیدمان میزها را امكانپذیر میسازند .


ج – فایل سه كشـو :

فایلهای مذكور ساخته شده از جنــسmm M.D.F 25و mm16 كه بـا روكش HPL به ضخامت mm9/0با روش POSTFORMINGسقف و بدنه های جانبی آن به صورت لب اجرا می گردد .
بدنه فایل سه كشو كلاً بدون استفاده از پیچ بوده و تمامی اتصالات میخ چوبی كه به صورت مخفی دوبل كاری میگردد . قسمت پشتی فایل از جنس رویه بوده و ضخامت كف كشوها از M.D.F mm16 استفاده می گردد . فایل مذكور به صورت پرتابل و چرخدار میباشد . دزر صورت استفـاده از ریلهای خارجی وارداتی این شركت درب كشوها با استفاده از رولپلاك پلاستیكـی متصـل میگردد كه استقامت بسیار بالائی در دراز مدت دارند كه دراین روش از دستگاه فیكسچـر مخصــوص جهت مونتاژ كردن وهرکشو معادلKg 60 استقامت دارد . كلیـه ضخامتهای درب كشو ها و بدنه ها بوسیله نوارABS به جای نوار كاری معمولی پوشش داده میشود .


د – كمدهای متوسط و كوتاه :

ساختــه شــده از mm25 و mm MDF 16 با روكــش HPL كه با روش POST FORMING سقف آن بصورت لب گرد میگیرد .
طبقات به ضخامت mm25 دارای استقامت بالاجهت تحمل بار میباشد . هر كمد دارای 4 عدد پایه رگلاژ استكانی میباشد كه با مهره برنجی به كف كمد متصل می گردد . كلیه دربها و بدنه های كمدها از جنس M.D.F با ضخامت mm 16 میباشد كه كلاً بدون استفاده از پیچ بوده و تمامی اتصلات به وسیله الیت و میخ چوبی كه به صورت مخفی دوبل كاری می گردد .
ضمناً قسمت پشتی كمدها از جنس رویه میباشد . اتصال لولاها به بدنه و درب كمدها بوسیله دستگاه اتوماتیك انجام میگردد كه رولپلاك مخصوص همزمان بوسیله دستگاه فوق در قسمت زیر محل اتصال پیچها كاشته میشود كه با این روش تولید دربها دارای ایستائی كامل بوده و یكنواختی آنها در دراز مدت حفظ میگردد .
مشخصات فنی پارتیشن های شركت كارا

پارتیشنهای كارا با دو مشخصه كمی و كیفی معرفی میگردد.
1- كمیت ها :

1-1 – استراكچر :
اسكلت پارتیشنها از قوطی فلزی به ابعاد 20*70 سانتیمتر و از ورقی به ضخامت 5/1 میلیمتر با پوشش رنگ الكترواستاتیك ( ضد خش و ضد نفوذ رطوبت ) ساخته شده و استحكام و دوام طولانی مدت را در هرگونه شرایط اقلیمی فراهم می آورد.

2-1 – قطعات پوششی و پركننده ها :
صفحات پركننده از جنس MDF 16mm با روكش ملامین می باشد و در محلهایی كه لزوم تأمین نور و منظر باشد از فریمهایی با همان روكش (MDF + ملامین ) به انضمام شیشه ( ساده ،‌رنگی ، مات و یا سندبلاست ) بسته به سفارش خریدار ساخته ونصب میگردد.

3-1 – پوشش ضخامتها و لبه ها :‌
لبه صفحات MDF با نوار ABS به ضخامت 2 mm و نیز در پوشش های انتهایی از MDF با روكش PVC همرنگ سایر قطعات و یا رنگ مورد نظر كارفرما پوشیده می شود.

4-1 – اتصالات :
كلیه قطعات ثابت ( استراكچر و فریم های MDF شیشه خور ) بصورت صلیب و پیش ساخته به محل پروژه ارسال و بقیه قطعات و الحاقات بصورت كلیپس ( CLIPS ) به سادگی در محل مونتاژ میگردد.

5-1 – ابعاد :
عرض پارتیشنها در ابعاد استاندارد شده زیر:
L: 50, 60, 80, 100, 120 Cm
و ارتفاع آنها در ابعاد استاندارد زیر می باشد.
H: 110, 150, 180, 210 Cm
ارتفاع بیش از 210 سانتیمتر غیر استاندارد تلقی شده و بنا به ضروریات پروژه طراحی و ساخته میشود.

لیست تعدادی از مراكز كه با محصولات مبلمان اداری این شركت تجهیز شده اندلطفا جهت دیدن تصاویر محصولات در سایز بزرگ بر روی هر تصویر کلیک کنید

© Copyright Cara ( Tehran Nou Avar ) 2012. All rights reserved